Blog

ÜDY – ODY Belgesi Alma Kursu

Çarşamba, 16th Ocak, 2019

ÜDY (ÜST DÜZEY YÖNETİCİ) Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY 1 – Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ÜDY 2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ÜDY 3 – Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ÜDY 4 – Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY (ORTA DÜZEY YÖNETİCİ) Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY 1 –  Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY 2 –  Ulusal Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY 3 –  Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY 4 –  Ulusal Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

GEREKLİ BELGELER

– 1 Adet Fotoğraf

– Öğrenim Belgesi (En az ortaöğretim düzeyinde eğitim alan adaylar)

– Kimlik Fotokopisi

Etiketler :

Open chat