Src alım şartları

Src belgesi almak için iki farklı yol izlenir. Birinci yol şu şekildedir; ehliyet alım tarihi 25/02/2003 tarihinden önce B sınıfı ehliyet yada ağır vasıta ehliyete sahip olanlar muafiyet hakkından istifade edebilirler. Ancak, belirtilen tarihten sonra ehliyet sahibi olanlar SRC belgesi almak için mutlaka eğitime katılmaları ve bakanlık tarafından organize edilen sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Aşağıda SRC başvuru şartları maddeler halinde anlatılmıştır.
1) Sürücü belgesi 25/02/2003 tarihinde sonra olanlar mesleki yeterlilik eğitim merkezine giderek yönetmelikte belirtilen müfredata göre SRC eğitimi alarak sınava girerler.
2) Sürücü belgesi 25/02/2003 tarihinde önce olanlar sınava ve eğitime katılmadan ehliyet sınıfına göre SRC belgesi alabilirler. Sürücü belgesi B sınıfı ise SRC 2 ve SRC 4 belgesi, C, D ve E sınıfı ise SRC 1 ve SRC 3 belgesi almak için başvuruda bulunabilirler.
3) Büyük otobüs kullanacak sürücüler yönetmeliğin 36/C maddesine göre 26 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4) SRC belgesi almak için üst yaş şartı olan 66 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Daha önce bu yaş şartı 63 iken 4/5/2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak üst yaş şartı yükseltilmiştir. 
5) Yapılacak olan SRC sınavlarında yüz puan üzerinden 60 puan almaktır.

Open chat